Trestní řízení, výkon trestu, vazby, odsouzení na svobodě, oběti trestných činů

Potřebujete pomoci v těžké životní situaci trestního stíhání? Byli jste propuštěni z vězení na svobodu? Jste obětí trestného činu? Pomohou Vám následující služby.

Městský úřad Pelhřimov, OSV
· Sociální kurátor

Probační a mediační služba
· Středisko Pelhřimov
· Zprostředkovatelské služby

Služby dostupné mimo region Pelhřimovska naleznete v seznamu níže.

AL PASO Vysočina
Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč
tel: 608 808 025, 731 644 168, 731 646 992, 731 646 923
e-mail: alpaso@trebic.charita.cz
web: www.trebic.charita.cz

SOS centrum (Diakonie ČCE – SKP v Praze)
Varšavská 37, 120 00 Praha 2
tel: 777 734 173, 222 514 040
e-mail: sos@diakonieskp.cz
web: www.soscentrum.cz

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod (Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.)
Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod
tel: 569 426 717, 775 592 930
e-mail: dpchb@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz