Osoby s mentálním postižením nebo zdravotním znevýhodněním

Staráte se o osobu s mentálním postižením? Potřebujete někdy pomoci s odlehčením péče o ni? Hledáte kompletní péči o osoby s mentálním postižením s využitím denního volného času? Potřebujete poradit, na jaké dávky máte nárok? Pomohou Vám následující služby.

Domov Jeřabina Pelhřimov
· Denní stacionář
· Chráněné bydlení
· Sociálně terapeutické dílny
· Domov se zvláštním režimem
· Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov Kopretina Černovice
· Denní stacionář
· Týdenní stacionář
· Odlehčovací služby
· Sociálně terapeutické dílny
· Chráněné bydlení
· Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov Lidmaň
· Domov pro osoby se zdravotním postižením
· Chráněné bydlení

Oblastní charita Pelhřimov
· Osobní asistence

Městský úřad Pelhřimov, OSV
·
Poradenství
· Veřejné opatrovnictví
· Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých zdravotně znevýhodněný? Staráte se o osobu se zdravotním postižením v domácím prostředí a potřebujete pomoci s odlehčením péče o ni? Potřebujete zapůjčit kompenzační nebo rehabilitační pomůcku? Hledáte pobytovou službu pro zdravotně postiženou osobu? Potřebujete získat informace? Pomohou Vám následující služby.

Domov pro seniory Pelhřimov
· Pečovatelská služba
· Denní stacionář
· Pobytová služba pro osoby trpící demencí

Pečovatelská služba Počátky
· Pečovatelská služba

Charita Kamenice nad Lipou
· Pečovatelská služba

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (pracoviště Pelhřimov)
· Asistenční služby pro zrakově postižené

Nemocnice Pelhřimov
· Komplexní domácí ošetřovatelská péče Dosanka
· Mobilní specializovaná paliativní péče

Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava (středisko Horní Cerekev)
· Pečovatelská služba

Hodina H
· Alzheimer poradna – Senior point

Nemocnice Počátky
· Pobytová služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním či demencí

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina (pracoviště Pelhřimov)
· Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
· Odborné a sociální poradenství

VČELKA senior care
· Pečovatelská služba
· Osobní asistence
· Aktivizační činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením
· Prodej zdravotnických pomůcek

Domov důchodců Proseč u Pošné
· Pobytová služba pro osoby s Alzheimerovou či jinou demencí
· Osoby s roztroušenou sklerózou
· se svalovou dystrofií
· s Parkinsonovou chorobou
· po mozkové příhodě či v poúrazovém stavu hlavy a páteře
· pro osoby s Huntingtonovou chorobou

Oblastní charita Pelhřimov
· Pečovatelská služba
· Osobní asistence
· Domácí hospicová péče Iris
· Půjčovna kompenzačních pomůcek

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR (komunitní centrum Pelhřimov)
· Asistenční služby
· Rekondiční cvičení
· Společenské akce
· Víkendové a ozdravné pobyty

Občanské sdružení OPUS
· Zdravotní služby a půjčování kompenzačních pomůcek

Oblastní spolek Českého červeného kříže Pelhřimov
· Zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby

Úřad práce ČR (kontaktní pracoviště Pelhřimov)
· Dávky pro osoby se zdravotním postižením
· Příspěvek na péči
· Dávky hmotné nouze
· Dávky státní sociální podpory

Spolek Zvoneček
· Spolek maminek a dětí s mentálním postižením

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina (pracoviště Pelhřimov)
· Tlumočnické služby
· Klubová zájmová činnost

Charita Pacov
· Pečovatelská služba
· Půjčovna kompenzačních pomůcek
· Senior taxi