Domácí násilí

Domníváte se, že je na někom z vašeho okolí pácháno domácí násilí? Ubližuje někdo přímo Vám? Nečekejte na změnu a vyhledejte sami pomoc. Pomohou Vám následující služby.

Psychocentrum
· Manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina
· Intervenční centrum Jihlava

Charita Pelhřimov
· Občanská poradna

Bílý kruh bezpečí
· Psychologická podpora ke zvládnutí tíživé životní situace

Městský úřad Pelhřimov, OSV
· Sociální pracovník
· Sociální kurátor
· Kurátor pro děti a mládež
· Orgán sociálně-právní ochrany dětí