sociální služby
V okrese Pelhřimov

V životě každého z nás dříve nebo později nastane situace, kdy budeme tyto služby potřebovat. Komunitní plánování sociálních služeb propojuje jednotlivé organizace poskytující sociální a zdravotní péči s cílem zabezpečit pro naše občany maximální pomoc v tíživé životní situaci. Cílem vzájemné spolupráce je také zvýšení informovanosti o nabídce sociálních a doprovodných služeb na Pelhřimovsku.

Seznam poskytovaných služeb podle životní situace